Nếu bạn đã thử làm qua các bài thi thật Reading trong thời gian quy định thì sẽ nhận thấy rằng: "KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA MÌNH LÀ THỜI GIAN". ...