TẤT CẢ BẠN CẦN VỀ NGOẠI NGỮ!

BÀI MẪU 8.0 VỀ CHỦ ĐỀ WORK ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS

Đề bài: Some people think that when recruiting, companies should aim to take on people who are innovative and able to work independently while others considered they should recruit people who are able to work in a team and fo...

Xem thêm

BÀI MẪU 8.0 VỀ CHỦ ĐỀ FOREIGN AID USAGE IN DEVELOPING COUNTRIES

Lần này bài viết được chấm điểm bởi giám khảo có tên Phillip Duval - cũng là một cộng sự của thầy Simon. Về số điểm thì không có g&igr...

Xem thêm

BÀI MẪU 8.0 WRITING TASK 1 TABLE ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS

BÀI MẪU 8.0 WRITING TASK 1 DẠNG TABLE BỞI GIẢM KHẢO IELTS Một lưu ý ở dạng Table là các bạn không nên (thậm chí là không được) miêu tả to&agr...

Xem thêm

BÀI MẪU 8.0 PIE CHART ĐƯỢC CHẤM BỞI GIÁM KHẢO IELTS

Lần này Ad sẽ cung cấp cho các bạn các vocab để đạt được điểm cao đối với dạng Pie Chart – dạng tương đối khó trong các loại biểu đồ. Vì ngo&agra...

Xem thêm